Phân bố từ khóa vào Landing page

Ở bài viết nghiên cứu từ khóa, chúng ta đã có danh sách tất cả truy vấn trong quá khứ của người dùng và chúng ta sẽ SEO nó. Ở bài viết cấu trúc website, chúng ta sẽ lên các danh mục. Còn ở bài viết này, chúng ta phân bố từ khóa: Từ nào SEO trang chủ, từ nào SEO page tĩnh, từ nào SEO danh mục, từ nào SEO bài viết, từ nào SEO TAG

Trong bài nghiên cứu từ khóa, tôi đã nói đến việc đưa từ khóa hạt giống số 2 vào keywordtool rồi đúng không. Một ví dụ sau khi đưa từ khóa hạt giống 2 vào keywordtool:

Phân bố từ khóa vào landing page

Tất cả từ khóa trong cột “Từ khóa” đều chứa từ hạt giống số 2 (vì công cụ này chỉ cho ra từ khóa liên quan chặt chẽ – bạn nhớ chứ)

Giờ tôi tách các nhu cầu ra cho dễ nhìn nhé:

Phân bố từ khóa vào Landing Page
Tất cả từ khóa ở cột Từ khóa đề chứa 2 nhu cầu: Sữa đậu nành + tác dụng.

Trong ví dụ này,

 • sữa đậu nành là nhu cầu thứ 1, từ khóa “sữa đậu nành” là từ khóa hạt giống số 1
 • tác dụng là nhu cầu thứ 2, từ khóa tác dụng sữa đậu nành là hạt giống số 2

Những từ khóa trong cột từ khóa đều chứa ít nhất 2 nhu cầu của hạt giống số 2. Vì vậy, các từ khóa trong cột Từ khóa đều là hạt giống số 2 trở lên. Công việc bây giờ là tìm các nhu cầu từ 3 từ cột từ khóa, sắp xếp nó lại với nhau thành các nhóm.

Xem nào, từ khóa đầu tiên trong cột từ khóa là: tác dụng sữa đậu nành đối với phụ nữ. Đây là một từ khóa hạt giống số 3 gồm 3 nhu cầu: sữa đậu nành + tác dụng + phụ nữ. Chúng ta filter từ “phụ nữ” xem có bao nhiêu từ khóa chữa nhu cầu này:

Phân bố từ khóa vào Landing page

Có 5 từ khóa chứa đủ 3 nhu cầu: sữa đậu nành + tác dụng + phụ nữ.

Note vào cột Hạt giống số 2, tôi đổi lại tên cột “Hạt giống số 2 thành Nhóm cho phù hợp nhé.

Phân bố từ khóa vào Landing page
Xong 1 nhóm, chúng tác có 5 từ khóa cho nhóm: Sữa đậu nành – Tác dụng – Phụ nữ

Với 5 từ khóa này, nhiệm vụ của nó là phải lên TOP với chỉ 1 trang đích nói về cả 3 nhu cầu: Sữa đậu nành – Tác dụng – Phụ nữ. Người viết bài cần phải viết 1 bài viết đủ 3 nhu cầu Sữa đậu nành – Tác dụng – Phụ nữ

Khoan đã, có gì đó chưa ổn, có người dùng từ phụ nữ khi search, có người lại dùng từ con gái, 2 từ này đồng nghĩa mà. Phải filter thêm từ con gái

Phân bố từ khóa vào Landing page

Biết ngay mà, còn sót 1 từ: tác dụng của sữa đậu nành đối với con gái. 2 truy vấn tác dụng của sữa đậu này với con gái và tác dụng của sữa đậu này với phụ nữ đều tìm một thông tin như nhau. Vì vậy phải xếp từ khóa tác dung của sữa đậu này với con gái vào nhóm: Sữa đậu nành – Tác dụng – Phụ nữ

Như này nhé:

Phân bố từ khóa vào Landing page

Vậy là, chính xác chúng ta có 1 bài viết về: Sữa đậu nành – Tác dụng – Phụ nữ, SEO 6 từ khóa:

 • tác dụng sữa đậu nành đối với phụ nữ
 • tác dụng sữa đậu nành với phụ nữ
 • tác dụng của sữa đậu nành đối với phụ nữ
 • sữa đậu nành có tác dụng gì với phụ nữ
 • sữa đậu nành có tác dụng gì cho phụ nữ
 • tác dụng của sữa đậu nành đối với con gái

Tiếp tục nhặt các nhu cầut từ 3 trong cột từ khóa và filter, filter từ “bà bầu”

Phân bố từ khóa vào Landing page

 

Ta có thêm một nhóm nữa: Sữa đậu nành – Tác dụng – Bà bầu. Bài viết cho 3 nhu cầu Sữa đậu nành – Tác dụng – Bà bầu, SEO cho 4 từ khóa:

 • tác dụng sữa đậu nành với bà bầu
 • tác dụng sữa đậu nành cho bà bầu
 • tác dụng của sữa đậu nành cho bà bầu
 • sữa đậu nành có tác dụng gì với bà bầu

Tiếp tục, tiếp tục, lại filter tiếp các nhu cầut thứ 3 nào:

Phân bố từ khóa vào Landing page

Lặp đi lặp lại các bước filter từng hạt giống số 3. Như trên, mỗi nhóm là chúng ta có 1 bài viết để SEO. Mỗi từ khóa trong nhóm có chức năng SEO cho trang đích của nhóm đó. Không từ khóa nào phải SEO cho trang đích của nhóm khác

Việc filter – sắp xếp từ khóa vào landing page tôi nói thật là việc cần phải làm rất tỷ mỷ. Dễ gây oải. Đây mới là ví dụ với một bộ từ khóa được sinh ra từ 1 hạt giống số 2 là Tác dụng sữa đậu nành. Với sữa đậu nữa còn có vài chục từ khóa hạt giống số 2 nữa, số từ khóa full khi làm đúng đủ theo bài nghiên cứu từ khóa lên đến hàng trăm

 • Nếu danh sách của bạn có 1,000 từ khóa: Hãy kiên nhẫn
 • Nếu danh sách của bạn có 10,000 từ khóa: Hãy kiên nhẫn
 • Nếu bạn làm thấy lâu quá là lâu: Cứ hãy kiên nhẫn. Khi nào làm xong thì thôi

Việc phân bố từ khóa vào landing page là một bước tiếp theo bạn đang giúp Google sắp xếp lại dữ liệu của thế giới. Ở nghiên cứu từ khóa, chúng ta đã list ra hết tất cả truy vấn của người dùng thực hiện trong quá khứ. Ở bước này, chúng ta phải sắp xếp các truy vấn từ quá khứ đó vào đúng trang đích mục tiêu, đúng nhu cầu

Để rồi bước tiếp theo, chúng ta tạo ra trang đích hữu ích cho người dùng!

Facebook Comments
Facebook Comment