Họ và tên: Ninh Thành Nam

Công việc:

  • Leader SEO tại SEONGON: 05/2014 – 04/2019
  • Giảng viên SEO tại FPT Skillking: 08/2018 – nay

Tính đến hết 2018:

  • Số dự án đã triển khai: 35
  • Số dự án fail: 5
  • Số học viên đã giảng dạy: 40
  • Số học viên học 1 vs 1: 02
Facebook Comments